20% הנחה בהזנת קוד קופון summer !

העגלה שלי
להמשיך לקנות >

אין מוצרים בסל הקניות.

תקנון

תקנון תנאי שימוש באתר “Diklasartstudio”

 1. מבוא
  1. אתר https://www.diklasartstudio.com/ (“האתר“) ואשר מופעל ע”י בית היוצר של דיקלה ע.מ.0291331527 (“החברה” או “בעלת האתר“) ומשמש גם בתור אתר למכירת תכשיטים עבודת יד וכן לרכישת קורסי תכשיטנות פרונטליים, קורסי תכשיטנות אונליין, חומרי יצירה לתכשיטנות והרשמה להדרכה בזום לעיצוב תכשיטים (“המוצר“).
  2. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והינו מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
  3. תנאי תקנון זה מהווים הסכם מחייב בין המשתמש (“המשתמש” או “אתה” או “הנך“) לבין בית היוצר של דיקלה, והוראותיו יחייבו את המשתמש בגין כל שימוש שנעשה באתר. 
  4. בעצם השימוש באתר, מאשר ומצהיר המשתמש כי קרא את כל הוראות התקנון והינו מוכן לקבל על עצמו את הוראותיו. במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, עלייך לחדול מיד מלעשות כל שימוש באתר שכן, גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות בו הינם כהבנה והסכמה לתנאי התקנון.
  5. יודגש כי קורסי התכשיטנות הדיגיטליים מועברים באמצעות תוכנת סקולר של חברת רב מסר ובעצם ההרשמה לקורסים ו/או אישור תקנון זה, הנך מסכים לתנאי התקנון של התוכנה לעיל.
  6. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, מבלי לתת הודעה ומראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתקנון ועל אחריות המשתמש להיכנס לדף זה על מנת לבדוק האם נעשו בו שינויים.
  7. כמו כן, רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להצטרך לתת הודעה מראש, לשנות את מראה האתר, התכנים בו וכל שינוי אחר. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה או דרישה כלפי החברה בשל שינויים אלו או תקלות כלשהן אשר ינבעו משינויים אלו. במידה ותידרש הפסקת האתר לצורך פעולות תחזוקה, החברה שומרת לעצמה הזכות לעשות כן ללא מתן הודעה מראש.
  8. המשתמש מתחייב ומצהיר כי השימוש באתר הינו למטרות אישיות בלבד וכי הוא לא יבצע באתר כל שימוש למטרות מסחריות.
  9. כל אמצעי התצוגה באתר, מיועדים לשם המחשה בלבד ואינם מחייבים את החברה.
  10. כל רכישה כלשהי באמצעות האתר כפופה לתנאי תקנון הזה וברכישתך שירות מהשירותים המפורטים באתר הנך נותן הסכמה מדעת כי הנך מסכים לתנאי התקנון ומתחייב לפעול בהתאם להם.
 2. הגדרות
  1. משתמש – כל גולש מעל גיל 18 אשר נכנס לאתר באמצעות דומיין האתר המפורט לעיל.
  2. רוכש ו/או לקוח – משתמש אשר רכש מוצר/ים באתר.
  3. גלישה/פעולה/שימוש באתר – כל שימוש שהוא באתר, בכל דרך קיימת עכשיו או עתידית, לרבות רכישת מוצרים או שירותים מהאתר ומילוי פרטי קשר או פרטים אישיים.
  4. פרטי קשר/פרטים אישיים – כל מידע מזהה של המשתמש, לרבות שם מלא, מספר טלפון, דוא”ל וכן פרטי כרטיס אשראי.
  5. שם משתמש וסיסמה – צירופים ייחודיים של אותיות ומספר, אשר יישלחו למשתמש על מנת שיוכל להיכנס לקורסים הדיגיטליים ו/או לעשות שימוש בשירותי האתר, שאינם ניתנות להעברה לצד שלישי כלשהו.
  6. קורסים – כל קורס המוצע לרכישה באתר, בין אם קורס פרונטלי או אונליין.
  7. תכשיטים – כל התכשיטים המוצגים והנמכרים באתר.
  8. תכשיטים בהתאמה אישית – כל התכשיטים אשר נעשים בהתאמה אישית לפי בקשת הרוכש ובתיאום עם החברה.
  9. ערכת חומרים בהתאמה אישית – כל ערכת / מארז חומרים אשר נעשים בהתאמה אישית לפי בקשת הרוכש (בהתאם לבחירת הצבעים על ידו) ובתיאום עם החברה.
  10. מוצר – כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר, כולל בין היתר,  תכשיטים קורסי תכשיטנות כלים וחומרים ליצירת תכשיטים.
  11. קבצי Cookie” ” – הינם קבצים אשר נוצרים על ידי השרת ומועברים לדפדפן אשר שומר אותם בזיכרון המחשב. קבצים אלו אוספים מידע סטטיסטי על המשתמש כגון העדפת אתרי אינטרנט, תחומי עניין והרגלי שימוש ומאפשרים תפעול והתאמת האתר למשתמש.
 3. חשבון משתמש
  1. על מנת ליהנות מהשירותים שהאתר מציע למועדון הלקוחות שלו, המשתמש מחויב ליצור חשבון על ידי בחירת שם משתמש וסיסמה.
  2. אין חובה ליצור חשבון משתמש על מנת לרכוש את המוצרים והמשתמש יוכל לרכוש אותם באמצעות חשבון אורח. 
  3. שם המשתמש והסיסמה הינם לשימוש אישי בלבד והמשתמש אינו רשאי להעבירם לצד שלישי ועליו לשמור עליהם בסודיות.
  4. בעת הרישום המשתמש יידרש למסור פרטיים אישים. לאור זאת המשתמש מתחייב, כי הפרטים שמסר הינם פרטים נכונים ומדויקים. ככל וחל שינוי בפרטים האישים על המשתמש  לעדכנם על ידי שליחת מייל לשירות הלקוחות של החברה בכתובת המייל: dikla@diklasartstudio.co.il
  5. במידה ויש לך סיבה לחשוד שחשבונך נפרץ ו/או ששם המשתמש ו/או הסיסמה שלך הגיעו, בצורה בלתי חוקית, לידי צד שלישי, עלייך לפנות לחברה מיידית.
 1. רכישה
  1. כל מי שמלאו לו 18 ואשר הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות רשאי לרכוש באתר. מי שהינו מתחת  לגיל 18 יכול לרכוש באתר ולהשתמש במוצריו וזאת רק בכפוף לאישור הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו. עצם השימוש באתר, כמוהו כהצהרה שההורה ו/או האפוטרופוס אישר את השימוש באתר על ידי הקטין, לאחר שקרא בעיון את תנאי תקנון זה. האתר פטור מכל אחריות הנוגעת למשתמש אשר הינו קטין ולא תהיינה לו כל תביעות, טענות או דרישת כלפי החברה.
  2. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי, אפליקציית החיוב ביט, או העברה בנקאית. 
  3. מחיר המוצרים באתר כולל מע”מ.
  4. לאחר הכנסת פרטי התשלום, פרטים אלו ישלחו לחברת התשלום לאישור ולאחר אישור יישלח אלייך אימייל עם החשבונית מחברת הסליקה. אימייל זה יישלח לכתובת האימייל אותה הכנסת בעת ההרשמה או ההזמנה.
  5. סליקת התשלום תתבצע על ידי צד שלישי, בדף סליקה מאובטח העומד בתקן האבטחה הגבוה ביותר. למען הסר ספק החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מפריצה למערכת הסליקה.
  6. לאחר אישור ההזמנה ואמצעי התשלום, יישלח אל הלקוח אימייל עם קבלה המאשר את ההזמנה. אימייל זה יישלח בין 24-72 שעות וזאת בכפוף לאישור אמצעי התשלום מחברת הסליקה. 
  7. כמו כן, ניתן גם לרכוש קורס תכשיטנות על ידי השארת פרטים אישיים ומנהלת האתר ו/או מי מטעמה יצרו לאחר מכן קשר עם המשתמש.
 1. ביטול רישום ו/או הגבלתו
  1. לחברה תהא הזכות לבטל או להשהות את חשבון המשתמש שלך בכל עת, ללא צורך במתן התרעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
  2. בנוסף לאמור לעיל, החברה עשויה לבטל או להשהות את חשבון המשתמש שלך, במקרים הבאים:
 1. החברה סבורה כי הפרת תנאי מתנאי התקנון, לרבות תקנוני השימוש בקבוצת הווטסאפ ובקורסים, ולא תיקנת הפרה זו לאחר כ 7 ימים מקבלת התרעה על כך.
 2. ישנו חשש כי השתמשת בצורה לא חוקית או מפרה בזכויות הקניין הרוחני של החברה, לרבות צילום, העתקה, שימוש, העתקת עיצוב, הפצה, הנדסה לאחור, שימוש כלשהו בתכנים המוקלטים או הכתובים,  בין אם הדבר נעשה למטרות רוח או לאו.
 3. פגעת בפרטיות המשתמשים בדרך כלשהי לרבות, איסוף נתונים עליהם ויצירת מאגר מידע. בסעיף זה המשתמשים הינם משתמשי האתר, קבוצות הווטסאפ והקורסים השונים.
 4. תשלום אחד או חלק מתשלומייך בוטלו או חוללו ולא תיקנת או הסדרת את התשלום הנ”ל תוך 48 שעות.
 5. במסגרת הרשמתך לקבלת השירותים הכלולים באתר, הכנסת פרטים אשר אינם נכונים.
 6. ישנו חשש כי מטרת השימוש שלך בחשבון ו/או באתר הינה לצורך פגיעה ברכוש, בקניין רוחני ו/או בפרטיות המשתמשים וכן לפגיעה בשרתי האתר או בתכניו.
 7. שימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים בצורה או מטרה אשר אינן חוקיות, פוגעניות, בלתי מוסריות, או למטרות אשר אינן ממטרות הפעילות של האתר. 
 8. קיים חשש לביצוע עבירה פלילית באמצעות האתר ו/או השירותים הניתנים בו, לרבות הימורים, סחר בסמים, פרסום חומרים פורנוגרפיים, וכל מטרה בלתי חוקית כלשהי עפ”י חוקי מדינת ישראל.
 9. ישנו חשש כי הייתה הוצאת דיבה ו/או ניסיון להתחקות אחר מי ממשתמשי האתר במטרה לפגוע בפרטיותו ו/או לבזותו.  
 10. ישנה הוראת חיקוק ו/או צו בית משפט אשר מונעים את שימושך באתר, במשתמע ו/או במפורש.
 1. הנך יכול בכל שלב לבטל את חשבונך באתר על ידי יצירת קשר עם החברה בפרטי יצירת הקשר בתקנון זה. במידה והנך בוחר לבטל את חשבונך, יובהר כי פרטים מסוימים אודותיך והקשורים לחשבונך כגון היסטוריית הזמנות, או ביקורות בקשר למוצרים או שירותים, עשויים להישמר על מנת לפעול בהתאם לחוק ו/או לצורך שמירת רשומות.
 2. יובהר, בין אם חשבונך נחסם ו/או בוטל ובין אם לאו, במידה וביצעת פעולה מהפעולות האסורות לעיל בסעיף 5.2, תהא חייב לשפות את החברה בגין כל נזק אשר ייגרם לה, בין אם ישיר או עקיף, כתוצאה מפעולותייך, לרבות נזקי מוניטין, הוצאות משפטיות וכיוצא באלו.
 3. השירותים המוצעים באתר

קורס פרונטלי

 1. ברכישת קורס מהקורסים הפרונטליים המוצעים באתר, התנאים הבאים יחולו עלייך, בנוסף לכלל תנאי התקנון:
  1. לא תתאפשר הרשמה לקורס אלא לאחר הסדרת התשלום המלא עבורו.
  2. לאחר רכישת הקורס הפרונטלי, בין אם דרך נציגה של החברה ובין אם באמצעות רכישה באתר, יישלח אלייך תקנון ספציפי לקורס אותו עלייך לקרוא ולאשר. ללא אישור תקנון זה אינך יכול להתחיל את הקורס.
  3. ניתן לרכוש כרטיסייה בתעריף מוזל למספר מפגשים פרונטליים, בהתאם לכתוב באתר.
  4. במידה ואינך יכול להגיע לשיעור במועד בו נרשמת, עלייך להודיע על אי הגעתך עד ל- 24 שעות בטרם מועד השיעור ולאחר מכן, תהיה באפשרותך לקבוע מועד אחר או להקפיא את ההגעה לקורס. מקסימום הקפאה עד – 3 חודשים.
  5. יודגש, אי הגעה לשיעור ללא הודעה מכל סיבה שהיא כאמור לעיל, כמוה כהגעה לשיעור והינו יורד מהכרטיסייה שלך. לא יינתן החזר כספי או ייקבע שיעור חלופי במצב הנ״ל.
  6. במידה וקבעת הגעה לשיעור שיש לו המשך, עליך להגיע גם לשיעור ההמשך ולסיים את עבודתך.
  7.  חל איסור לצלם ו/או להקליט את השיעור, חלק ממנו או את ההסברים אשר ניתנים בו.
  8.  בעלת האתר אינה מתחייבת כי שיעור ספציפי יתקיים במועד בו נרשמת ותנאי זה תלוי בכמות המשתתפים שנרשמו לשיעור. במידה ולא יתקיים השיעור הספציפי, בעלת האתר ו/או מי מטעמה יידעו אותך באחד מאמצעי התקשורת אותם רשמת/נתת בעת ההרשמה לקורס ויקבע לך מועד אחר.

קורס דיגיטלי

 1. ברכישת קורס מהקורסים הדיגיטלים המוצעים באתר, התנאים הבאים יחולו עלייך, בנוסף לכלל תנאי התקנון:
  1. לאחר רכישת הקורס הדיגיטלי, בין אם דרך נציגה של החברה ובין אם באמצעות רכישה באתר, יישלח אלייך תקנון ספציפי לקורס אותו עלייך לקרוא ולאשר. ללא אישור תקנון זה אינך יכול להתחיל את הקורס.
  2. לאחר רכישת הקורס המלא, תשלח אליך ערכת חומרים מותאמת אישית לבחירת הצבעים וההעדפות שלך.  
  3. לאחר קבלת ערכת החומרים יישלחו אלייך שם משתמש וסיסמה, דרכם תוכל להתחיל לצפות בסרטוני ההדרכה של הקורס.
  4. יודגש, שם המשתמש והסיסמה הינם לשימוש האישי שלך ולא ניתנים להעברה. עליך האחריות והחובה לדאוג כי שם משתמש וסיסמה אלו לא יעברו לאחר ולשומרם בסודיות.
  5. במידה והשם משתמש והסיסמה שלך הועברו או שיש חשד כי הועברו לאחר, מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום אותך מגישה לקורסים והתכנים המוקלטים כמו גם לקבוצות הווטסאפ (WhatsApp) השונות.
  6. במידה ואתה סבור או חושש כי חשבונך נפרץ או כי צד ג׳ השיגו בדרך לא חוקית את שם המשתמש והסיסמה שלך, עליך ליידע את מנהלת האתר על כך לאלתר.
  7. על הלקוח חל איסור מוחלט להקליט ו/או להקרין בפומבי ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או לעשות צילומי מסך ו/או להעביר לאחר את שם המשתמש והסיסמה ו/או לעשות שימוש מסחרי בתכני הקורס, לרבות הסרטונים, קבוצות הווטסאפ, שיעורי הזום, השיעורים הדיגיטלים, הקורסים הדיגיטליים ועוד.
  8. יובהר כי על הלקוח לדאוג לתקינות ובטיחות סביבתו והמכשירים בהם הוא משתמש בקורסים הדיגיטליים וכי הינו בוחר היכן לצפות בהם ו/או לעבוד וליצור אותם ועל הלקוח האחריות לכל נזק ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם לו בעקבות הקורסים הדיגיטליים ובעלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר עלול לקרות כתוצאה ישירה או עקיפה בעקבות קורסים אלו.
 1. תנאי שימוש בקבוצות הווטסאפ ו/או בבלוגים
  1. באישור תקנון זה, המשתמש מאשר כי הינו מסכים לתנאי קבוצות הווטסאפ אשר יישלחו אליו לאחר הרשמה ורכישה של קורס דיגיטלי או פרונטלי, וכן מתחייב, בנוסף לתקנון הספציפי הנ״ל,  לא לעשות את אחד מאלו:
 • המשתמש מאשר כי לא ייעשה בקבוצות הווטסאפ שימוש מסחרי מכל סוג שהוא.
 • המשתמש לא ייפרסם תכנים אשר מפורסמים בקבוצות הווטסאפ, לא יעביר ו/או יעתיק ו/או ישתף תמונות ו/או צילומי מסך של תמונות של משתתפים אחרים וזאת על מנת למנוע פגיעה כלשהי בזכויות יוצרים ו/או זכות קניינית אחרת של צדדים שלישיים וכן על מנת לא ליצור הטעיה בקרב משתתפי קבוצות הווטסאפ.
 • המשתתף ישמור על שפה נאותה, ימנע מדברי פוגענות, הוצאת לשון הרע, העלבות, אלימות מילולית וכדומה, בין אם כלפי משתתפי הקבוצה ובין כלפי מנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
 • פגיעה כלשהי בפרטיות משתתפי הקבוצה אסורה בתכלית האיסור, לרבות שיתוף ו/או העברת מידע למאגר מידע כלשהו.
 1. למנהלת האתר יש הזכות להסיר ו/או לחסום כל משתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וכן, במידה ומשתמש כלשהו עבר על התנאים לעיל ו/או על תנאי תקנון זה.
 2. יודגש כי מנהלת האתר רשאית בכל עת להסיר ו/או לערוך כל תוכן אשר הועלה על ידי משתמש וכן לשום משתמש לא תהא כל טענה כלפיה בעניין. כמו כן יובהר כי אין למנהלת האתר כל חובה לבדוק ו/או לפקח על התכנים המועלים לקבוצות הווטסאפ.
 3. במידה ונחשפת בקבוצות הווטסאפ לתוכן פוגעני או כל תוכן אשר לא עומד בתנאי תקנון זה, הינך מתבקש לפנות למנהלת האתר ישירות.
 4. יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי להטיל חובה כלשהי על מנהלת האתר בנוגע לתכני קבוצות הווטסאפ ו/או הפרת הוראות התקנון או ההוראות לעיל על ידי כל משתמש שהוא, בין אם נקטה במעשה כשלהו או לא.
 5. באישור תקנון זה, המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה כלפי מנהלת האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר יכול להיגרם לו משימוש או השתתפות בקבוצות הווטסאפ.  
 1. ביקורות משתמשים ופרסומים
  1. בעלת האתר מברכת ומעודדת את המשתמש לשתף את חווית השימוש וליתן משוב לגבי המוצרים והקורסים אותם הוא רכש ובהם הוא השתמש. משוב זה יכול להיעשות באמצעות השארת חוות דעת ופרסום תמונות של יצירות בווצאפ / באתר. 
  2. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחון, לערוך ולשנות כל תוכן אשר נוצר על ידי המשתמש בטרם פרסומו בווצאפ / באתר וכן להסיר או לפסול כל תוכן אשר ימצא בלתי הולם, מפלה, משמיץ, פוגעני, לא רלוונטי לאתר או שמפר תנאי תקנון זה.
  3. בעצם השארת חוות דעת או פרסום תמונה באתר, המשתמש מעניק לחברה זכות בלעדית, ללא תגמולים, תמידית ושלא ניתנת להשבה, להשתמש, לשכפל, לשנות, לעשות עבודה נגזרת, לפרסם ולהפיץ את התוכן לכל מטרה ובכל צורה, מדיה או טכנולוגיה אשר ידועה כעת או אשר תפותח בעתיד.
  4.  המשתמש מצהיר ומתחייב אשר יש בבעלותו את כל הזכויות, הרישיונות וההיתרים הנדרשים לספק את התוכן הנ״ל ושהתוכן אותו הוא מעלה לאתר לא מפר זכויות קניין רוחני,  זכות פרטיות, או כל זכות אחרת של צד שלישי. המשתמש מסכים לשפות את החברה מפני כל תביעה או נזק אשר נובע בצורה ישירה או עקיפה מהתוכן אותו הוא פרסם.
  5.  יובהר, המשלוחים מתבצעים באמצעות שירותי צד ג׳ של שליח עד הבית ולחברה אין כל שליטה על צד ג׳ זה. כתוצאה מכך, אין לפרסם חוות דעת בנוגע למשלוחים והחברה לא תהיה אחראית בנוגע לכל נושא או נזק אשר נוגעים או עולים במהלך תהליך המשלוח ושאינו בשליטת החברה.
  6. יודגש, חוות הדעת והתמונות המועלות על ידי המשתמש הן דעותיהן של המשתמש בלבד ואינן משקפות את דעותיהם והשקפותיהם של החברה. 
  7. החברה אינה מאשרת או מבטיחה את הדיוק, שלמות או המהימנות של כל תוכן אשר נוצר על ידי המשתמשים.
 1. דיוק המידע
  1. החברה משקיעה את מירב מאמציה כדי שכל התמונות והמידע אשר מופיעים באתר יהיו מדויקים ומעודכנים. על אף זאת, לא ניתן להבטיח כי המידע, אשר כולל את תיאור המוצרים או הקורסים, פירוט הקורסים, סילבוס הקורסים, התמחור והתמונות, יהיו מלאים, מדויקים או נטולים טעויות.
  2. בעוד שהחברה עושה כל שביכולתה להציג את הצבעים והפרטים של המוצרים בצורה מדויקת ככל הניתן, פרטים וצבעים אלו עשויים להשתנות לפי גורמים חיצוניים בהם משתמש המשתמש, כגון סוג המכשיר.
  3.  כמו כן, גודלם או משקלם של התכשיטים / החומרים עשוי אף הוא להשתנות מעט בשל האופי של פריטים המוכנים בעבודת יד. ליד כל פריט יסופקו מידות משוערות של הפריטים אולם הן מיועדות לצורך המחשה בלבד וייתכן כי אינן מדויקות. החברה לא מבטיחה כי מידות אלו יהיו מדויקות.
 1. מחירים והנחות
  1.  כל המחירים באתר כוללים מע״מ.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים וכן להפסיק לשווק או למכור מוצר כלשהו, בכל שלב ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  3.  החברה רשאית להציע הנחות / מבצעים / הטבות מעת לעת, אשר עשויים להיות כפופים לתנאים, הגבלות ותקנונים נוספים. ככל מוצר אחר במלאי האתר, הנחות ומבצעים אלו עשויים להיות מוגבלים בכמות וזמן וכן רכישתם תהיה בכפוף לזמינותם.
  4. החברה שומרת על זכותה להפסיק או לשנות כל מבצע או הנחה כלשהם, ללא הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  5. החברה עושה כל שביכולתה כי כל המוצרים המוצגים באתר יהיו זמינים במלאי,  ובמידה ומוצר מסוים אזל מהמלאי יופיע בתיאור המוצר כי הנו “סולד אאוט”. אולם ייתכן ולא כל המוצרים יתעדכנו בזמן ובמידה ולקוח מנסה לרכוש מוצר מסוים אשר אינו במלאי, יקבל הוא הודעה, באמצעי התקשורת אותם הזין בעת ההרשמה, כי מוצר זה אזל מן המלאי.
  6. במקרה של טעות במחיר המופיע באתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה אשר נעשתה במחיר השגוי. המשתמש יקבל הודעה בנוגע לטעות במחיר וכן את האפשרות לביטול הרכישה או להמשיכה במחיר הנכון. ההודעה תישלח לפרטי ההתקשרות אותם המשתמש השאיר במהלך הרכישה.
 1. תכשיטים וערכות בהתאמה אישית
  1. החברה מציעה, בין היתר, שירות תכשיטים בהתאמה אישית, בו ניתן לבקש עיצובים ספציפיים, חומרים שונים ועוד.
  2. כל מנת להזמין תכשיטים אלו, על המשתמש ליצור קשר עם בעלת האתר באמצעות פרטי ההתקשרות של האתר.
  3. כמו כן, עם ההירשמות לקורס הדיגיטלי המשתמש יקבל ערכה אשר מותאמת על ידי המשתמש אישית אליו.
  4. יודגש, לא יינתן החזר כספי על פריטים אשר מיוצרים בהתאמה אישית ללקוח וכן הם לא ניתנים להחזרה או החלפה.
  5. במידה וקיבלת מוצר בהתאמה אישית שהוא פגום, אנא צור עימנו קשר במיידי.
 1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים 
  1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו, ביטול עסקה יתבצע 14 יום ממועד ביצוע העסקה ובלבד: 
 • שהתכשיטים לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש, והם ארוזים באריזתם המקורית.
 • שביטול קורס כאמור ייעשה לא פחות מ 2 ימים (48 שעות) אשר אינם ימי מנוחה בטרם למועד תחילת הקורס.
 1. על אף האמור לעיל, במידה והמשתמש מעוניין לבטל קורס פרונטלי אשר כבר השתתף בו, וביטול זה ייעשה תוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה, יינתן החזר כספי על מפגשים אשר לא מומשו בכרטיסייה, אולם מחיר ההחזר הכספי עבור מפגשים אלו יהא כאילו המפגשים בהם כן השתתף הלקוח נרכשו כמפגש בודד ולא במסגרת כרטיסייה.
 2. כמו כן, על אף האמור בסעיף 12.1, קורסים דיגיטליים הינם טובין אשר ניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול ועל כן, אם המשתמש כבר פתח את סרטוני הקורס עם או בלי שם המשתמש והסיסמה שהונפקו לו – לא יוכל המשתמש לבטל את העסקה ולא יינתן החזר כספי.
 3. כמו כן, הלקוח לא יוכל לבטל עסקה ולא יינתן לו החזר כספי ו/או לא יוכל לבצע החלפת מוצר במידה והזמין תכשיטים או ערכת חומרים בהתאמה אישית או שרשראות וחוטי מתכת אשר נחתכים במידה מסוימת, לפי בקשת הלקוח.
 4.   בקשה לביטול העסקה תיעשה על ידי פנייה בכתב עם פירוט שם ותעודת הזהות של הרוכש לכתובת המייל של שירות הלקוחות של החברה: dikla@diklasartstudio.co.il.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחון כל בקשת ביטול של מקרה חריג אשר לא עומד בתנאי הביטול לעיל לגופה ולאשר מקרים חריגים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. ביטול העסקה והחזר כספי בהתאם לסעיף 12.1 יהיה בניכוי של 5% דמי ביטול או 100 ש״ח, הנמוך מבין שניהם. ההחזר הכספי ייעשה באותו האופן בו נעשה התשלום.
 7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 12.1, במידה והמשתמש הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, הנו רשאי לבטל העסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 8. יודגש כי אין בסעיף 12.8 כדי לגרוע מהגבלת זכות הביטול המנויה בסעיף 12.3 ו 12.4 וכן סעיף 12.2 יחול גם על לקוח שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש התאם לסעיף 12.8.
 9. כמו כן, במידה ולקוח רוכש קורס פרונטלי ומבקש להשתתף בקורס זה במועד מאחר יותר, בשל כל סיבה שהיא, , לא יוכל לבטל הקורס לאחר תחילתו במידה והדחייה הינה למועד המאוחר מ 6 חודשים ממועד העסקה.
 1. משלוחים
  1. החברה מציעה משלוחים עם שליח עד לבית ובהתאם גם יבוצעו ההחזרות. לא תהיינה החזרות בדואר רגיל או דואר רשום.
  2.  על אחריות הלקוח לספק פרטי משלוח נכונים ומדויקים בזמן הרכישה / ההזמנה.
  3. החברה לא תהא אחראית במידה ופרטי המשלוח אינם נכונים ואינה יכולה להתחייב כי המוצרים יגיעו ליעדם.
  4. במידה ופרטי המשלוח שהמשתמש נתן בעת הרכישה אינם נכונים ולא ניתן ליצור עימו קשר בזמן המשלוח באמצעות פרטי ההתקשרות שנתן, המוצרים ישובו לחברה. ומשלוח חוזר יסופק בתשלום נוסף על ידי הלקוח.
 1. קניין רוחני
  1. החברה מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ומצפה שגם המשתמשים באתר ינהגו בהתאם בנוגע לזכויות הקניין הרוחני של החברה.
  2. החברה הינה הבעלים הבלעדיים של הקניין הרוחני הקשור לשירותים, התכנים, המוצרים, הקורסים, הקורסים אשר יפותחו בהמשך, תכני האתר, ההמחשות באתר, לרבות זכויות יוצרים, מדגמים, סימני מסחר, סודות מסחריים, פטנטים, הינם רכושה הבלעדי של החברה.
  3. אין להשתמש בכל תוכן, מידע, שירותים או זכויות קניין רוחני אשר שייך לחברה ללא אישור מראש ובכתב מהחברה. איסור זה כולל העתקה, שכפול, עשיית עבודה נגזרת, הפצה, שינוי, פרסום או כל שימוש אחר. למען הסק ספק, איסור זה הינו בין אם השימוש נעשה למטרות רווח או לא, באמצעות המשתמש או מי מטעמו. 
  4.  שימוש המשתמש בזכויות הקניין הרוחני של החברה במהלך תקופת הקורסים הינו מוגבל לתקופת ההסכם ובאופן אישי אשר אינו ניתן להעברה, מעבר לשימוש זה חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות כל שימוש שהוא בזכויות הקניין הרוחני של החברה.
  5. החברה שומרת על זכותה לפעול במישור המשפטי כנגד משתמש שיפר את זכויות הקניין הרוחני שלה, וכן לחסום גישה ו/או לבטל חשבון משתמש אשר יש חשד כי הנו עושה פעולות כאלו כנגד החברה או כל משתמש אחר.
  6. במידה והנך סבור כי החברה או משתמש אחר מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלך, אנא צור קשר עם החברה בהקדם האפשרי. החברה תנקט בצעדים סבירים על מנת לחקור ולפתור את התלונה.
  7. בעצם השימוש באתר ואישור תקנון זה, המשתמש מאשר ומכיר בכך כי החברה הינה הבעלים הבלעדיים של זכויות הקניין הרוחני הקשורים למוצרים, תוכן, קורסים, אתר, השירותים ועוד, וכן הינו מאשר להשתמש בקניין הרוחני רק בהתאם לתקנון זה ולחוקים הרלוונטיים.
 1. שיפוי והיעדר אחריות
  1. החברה, עובדיה, נושאי המשרה, נותני השירות, או שותפיה לא יהיו אחראים, לפי המידה המקסימלית המותרת בחוק, לכל נזק מקרי, מיוחד, ישיר, תוצאתי או עונשי, ללא הגבלה של אובדן רווחים, אובדן הכנסות, אובדן מכירות, אובדן נתונים או מידע כלשהו, הפרעה לעסק, פגיעה בפרטיות הנובעת או קשורה בכל דרך שהיא לשימוש או לחוסר היכולת להשתמש בשירות, תוכנות צד שלישי ו/או חומרות צד שלישי המשמשים את האתר, או כל הקשור להוראות תקנון זה בין אם הן מבוססות בחוזה, אחריות, הפרת חובה שבדין, נזיקין (לרבות רשלנות), אחריות ישירה או בכל דרך אחרת העולה מהשימוש של המשתמש בשירותים או במוצרים אשר נרכשו באמצעות האתר, או לכל תביעה אחרת, הכוללת, אך לא רק,  לכל שגיאה או השמטה של תוכן כלשהו או אובדן של תוכןֿ או מוצר שפורסם, שודר או שנעשה זמין באמצעות השירותים באתר, על אף אם נודע על אפשרות הנזק או אם ניתן היה לצפותו.
  2. המשתמש מתחייב לשפות ולהגן על החברה, עובדיה, נושאי המשרה, נותני השירות, או שותפיה מכל ובנוגע לכל תביעה, דרישה, נזק, אובדן, חבות, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות סבירות, אשר הוגשו על ידי צדדים שלישיים בעקבות ו/או הנובעים מ:
 • הפרת המשתמש של תנאי מתנאי תקנון זה;
 • הפרת המסמכים אותם המשתמש משלב בפנייתו לאתר;
 • השימוש באתר;
 • כל הפרה של מצגי וחובות המשתמש ואשר פורטו בתקנון זה;
 • הפרת המשתמש כל דין הנוגע לזכויות צד ג׳, לרבות אבל לא רק זכויות קניין רוחני.
 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף ובין אם מקרי או רשלני, אשר ייגרם כתוצאה, ישירה או עקיפה, משימוש במוצר ממוצריה – ככל והחוק מתיר זאת.
 2. בנוסף לאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, על חשבון המשתמש, לקחת על עצמה את ההגנה והשליטה הבלעדית של כל נושא בגינו המשתמש נדרש לשפות את החברה, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה, על חשבונו, עם ההגנה לטענות אלו. החברה תנקטו באמצעים סבירים על מנת ליידע את המשתמש בנוגע לכל תביעה , פעולה  או הליך הכפופים לשיפוי זה, ברגע שייוודע לה הדבר.
 1. אבטחת מידע ופרטיות
  1. החברה נוקטת באמצעי הזהירות מתקדמים על מנת להגן ולשמור, ככל הניתן, על פרטיות המשתמשים וסודיות המידע באתר. על אף כל אלו, ישנם מקרים אשר אינם בשליטת החברה ואשר אינם תלויים בה או אשר נוסעים מכוח עליון ועל כן החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש אם ייעשה שימוש לא מורשה במידע הנ״ל ו/או אם מידע זה יאבד.
  2. בשליחת טופס הרכישה אתה מאשר את תנאי תקנון זה ותנאיו וכן מאשר לחברה ו/או מי מטעמה לעשות שימוש בכל המידע הנמסר בטופס הרכישה, לרבות מידע אישי, וזאת על מנת לספק את המידע והשירותים המבוקשים, וכן למטרות סקר שוק.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות והמשתמש מצהיר כי הינו מאשר לחברה, לעשות שימוש בפרטים אשר נמסרו לה על ידיו, לצורך שליחת חומר שיווקי או פרסומות, באמצעות הודעות דואר האלקטרוני, מסרונים, או כל אמצעי תקשורת אחר אותו מסר המשתמש. מסירת אמצעי התקשורת הנ״ל הינם כהסכמה מפורשת של המשתמש לקבלת ההודעות.
  4. במידה והמשתמש מעוניין להסיר עצמו מרשימת התפוצה או להפסיק ולקבל הודעות כאמור לעיל, המשתמש רשאי לעשות זאת בכל עת באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לחברה בכתובת: dikla@diklasartstudio.co.il
 1. אחריות מוצרים
  1. התכשיטים אשר נמכרים באתר הינם עבודת יד וכן ניתן להזמין תכשיטים המותאמים אישים לבקשת הלקוח.
  2. האחריות תקפה למוצרים עם תעודת אחריות בתוקף בלבד.
  3. האחריות הינה לתקופה של 1 שנים.
  4. האחריות אינה תקפה במקרים הבאים:
 • שינוי בצבע התכשיט או כל שינוי אשר נגרמו בעקבות שימוש לא סביר של הלקוח או בניגוד לתנאי השימוש אשר הומלצו ללקוח.
 • קרע או שבר בתכשיט.
 • אם בוצע בתכשיט תיקון או שינוי כלשהו ולא על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
 1. האחריות כוללת אך ורק תיקון ו/או החלפת התכשיט הפגום.
 2. אחריות החברה בכל מקרה לא תעלה על השווי בו נרכש התכשיט הפגום.
 1. דין וסמכות שיפוט
  1. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לתנאי השימוש והשימוש באתר זה וכן לעניינים הנובעים ממנו, תהא בהתאם לדין הישראלי ונתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל. 
 2. פרטי התקשרות
  1. הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה או הערה הקשורות לתקנון אתר זה, מדיניות הפרטיות וכל נושא המופיע באתר, באמצעות כתובת המייל:  dikla@diklasartstudio.co.il

.